Eli pokes fun at Giants receivers' Miami photos

Eli pokes fun at Giants receivers’ Miami photos
Source: ESPN.com